W ofercie naszego klubu znaleźć można również cykliczne kursy strzeleckie organizowane we współpracystrzal2
z najlepszymi w Polsce ekspertami od broni palnej. Zjazdy różnią się stopniami trudności i tematyką (strzelanie statyczne, dynamiczne itp.). 

Każdy blok tematyczny rozpoczyna się od wykładu, przechodząc do części praktycznej, a kończy się zawodami.

Strzelamy m.in. z:

kmkraver.pl szkolenia tanfoglio limited customTANFOGLIO CUSTOM LIMITED,
kmkraver.pl szkolenia tanfoglio xtreme ii customTANFOGLIO STOCK II EXTREME,
kmkraver.pl szkolenia cz sp01CZ SP 01 SHADOW,
kmkraver.pl szkolenia Sig Sauer 229SIG SAUER 229.

Każde szkolenie strzeleckie można urozmaicić ćwiczeniami czy pokazami obrony przed szantażem bronią zarówno krótką jak i długą.